Is 5G gevaarlijk?

Veel mensen vragen zich af of 5G gevaarlijk is voor de mensen. Vooral het wonen in de buurt van zendmasten zijn hier bang voor. In Nederland zijn er regels waaraan operators moeten voldoen. Elektromagnetische velden van antennes kunnen namelijk het lichaam opwarmen en dat kan slecht zijn voor de gezondheid en daarom zijn er blootstellingslimieten. Mensen mogen niet worden blootgesteld aan elektromagnetische straling boven deze limieten.

De blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling

De warmteontwikkeling in het lichaam door elektromagnetische velden is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Frequentie: een hogere frequentie geeft minder warmteontwikkeling.
  • De fysieke afstand tot de antennes in masten of op daken: een grotere afstand betekent ook minder warmteontwikkeling.
  • De afstand en de ‘obstakels’ tussen mobiele telefoon en zendmast of wifi-router: hoe kleiner de afstand en hoe minder ‘obstakels’, hoe minder vermogen de telefoon gebruikt om verbinding te maken. Hoe minder vermogen, hoe minder warmteontwikkeling.

De strengste blootstellingslimiet is 28 volt per meter (V/m). Deze limiet geldt voor antennes van radio, televisie en hulpverleningsdiensten (C2000). Deze antennes zenden met een frequentie van 10 tot 400 MHz.

De limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m. Dit zijn de frequenties 900 MHz, 1800 MHz en 2000 Mhz tot 300 GHz. WiFi valt hier ook onder.

Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterkten dan de genoemde limieten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *